System Log.

Denne liste indeholder de hændelser som er sket i easy control.

Alle hændelser som har betydning for systemets drift er ind rapporteret i denne liste.
Bruger har herefter mulighed for at analysere systemet samt se en oversigt over bruger ændringer.

Eksempler på hændelser som ind-rapporteres:

  • Ændringer af setup parametere.
  • Alarmer.
  • Kvitteringer af alarmer.
  • System fejl.
  • Samt generelle informationer.

Søge funktion giver mulighed for at finde alle hændelser i loggen som vedrøre samme objekt. Desuden kan listen eksporteres til PDF format.

Objekt Liste

Objekt listen indeholder ALLE objekter som forefindes i systemet

Listen benyttes hovedsagelig i forbindelse med administration af objekter (Slet/omdøb m.m.)

Desuden benyttes listen når man redigere MIMIC billeder vha. drag & drop.

Bibliotek liste

Viser en oversigt over ALLE de biblioteker som er tilknyttet systemet

Ved ny oprettelse af objekter benyttes denne service også

Login Dialog.

Login dialogen giver adgang til redigering i systemet

Attribute Liste

Attribut listen indeholder detaljeret information om hver enkelt objekt i systemet

Yderligere information.

Datablad