FIL Menu

Oversigt over fil menu’en i easy control

Fil menu (Detaljeret)

Top Bånd

Forbindelse.

Opretter forbindelse til controller. Knappen viser aktuel status (Her er forbindelsen oprettet)

Controller UR.

Hvis forbundet til controller vises aktuel dato og tid (på controller)

Redigering.

Denne knap skifter mellem låst & åben redigerings tilstand. Knappen viser aktuel tilstand.
Når knappen viser låst kan der IKKE redigeres i controller data.

Alarm system.

Aktuel status på alarm system kan ses på ikon, der vises aktuelle antal alarmer,
såfremt der er alarmer som IKKE er kviteret vil antal desuden blinke for at indikere dette.
Ved tryk på knappen vises alarm listen herunder også Inhibit listen.

System Log.

Ved tryk på knap vises event log listen.

Objekt Liste.

Ved tryk på knap vises den globale objekt liste med ALLE objekter som er oprettet på controller.

Bibliotek Liste.

Viser oversigten med ALLE biblioteker som er tilgængelige i systemet.
Det er også her man opretter nye objekter i systemet.

Attribut Liste.

Viser en liste med ALLE objekter i systemet samt dertilhørende attribut værdier.

Om Easy Control.

Viser aktuel Version m.m. som vedrøre windows klient programmet.

Yderligere information.

Datablad