Styring, Regulering & Overvågning systemet (SRO)

SRO systemet er udviklet med henblik på at få de mindre enheder under central kontrol via en ganske almindelig windows kontor PC.

Systemet arbejder indenfor flere områder, og giver også mulighed for opsamling af proces statistik.

Se nedenfor, hvor der kan være en besparelse på tid og energi.

De fleste produktions virksomheder har typisk flere områder. F.eks. lager, produktion, montage og værksted m.m., hvor der er forskellige krav til rum temperatur samt i hvilke perioder der ønskes varme.

Med et simpel relæ modul tilkoblet, SRO samt en temperatur måler som måler rum temperaturen, er det muligt fra central hold at bestemme temperaturen samt hvilke perioder, der ønskes nat sænkning.

Temperatur ON/OFF Reguleringen samt natsænkning via Ugeur opsttes via den grafiske brugerfalde i windows.

Udsugning af røg og gasser fra produktions områder kan med fordel tilkobles således, at udsugningen kun er aktiv i arbejdstiden. Hermed spares på energien i forbindelse med EL drift, at udsugning samt unødig samt unødig fjernelse af rum opvarmning.

Funktionen opbygges nemt med et relæ modul samt Uge ur software modul.

5-10 eller 25 stk. uge ure som skal indstilles på din virksomhed?

Skiftende arbejdstider/helligdage/ferier kræver mange opsætninger og ændringer.

Udskift decentrale uge ure med et relæ modul samt Uge ur software modul tilkoblet, og få adgang til ALLE tids opsætningerne fra windows PC’en eller tilknyt de enheder som altid skal køre samtidig og reducer vedligeholdelsen yderligere!

Korrespondance på drift ressourcer som f.eks. en kompressor kan udføres via de specielle kontrol paneler som er udviklet til SRO.

Installationen består af et antal kontrol paneler placeret logisk rundt på virksomheden samt et relæ modul tilkoblet kompressor. De enkelte brugere kan herefter via svagstrøms kontakterne starte/stoppe kompressor samt se aktuel status (kører/stoppet)

Lagerrum og andre ikke så ofte benyttede rum, bliver lyset slukket efter brug? Eller er det også tændt om natten?

Med en lysstyring i SRO kan det reguleres således, at det kun er tændt i forbindelse med brug af rummet, eller kun hvis den naturlige belysning ikke rækker.

Overvåg driften på de enkelte maskiner mht. til producerede antal emner samt køretid.

Tælle modulet til SRO giver dig en status opdelt på time/dag samt en grafisk log 1 år tilbage eller eksport af års data til regneark.

Time tælle modulet har samme funktioner som tælle modulet. Her tælles blot tiden som en given enhed har været i drift. Kan også med fordel benyttes i forbindels emed service periode check.

Forburs statistik på el/vand/gas udføres let med software Tælle modulet. I puls udgang tilkobles blot et digital input modul som sender pulserne videre til tælle modulet.

Man får herefter let en oversigt over eventuelle forburgsspring samt mulighed for at sammenligne aktuel forbrug med forbruget sidste år på samme tid.